O nás

Spoločnosť acit sa zaoberá distribúciou komodít pre potravinásky priemysel. Špecializujeme sa na oblasť výroby nealkoholických nápojov, spracovanie hrozna a výrobu vína a destilátov. V našom portfóliu sa nachádzajú komodity pre konzervárenský či cukrovarenský priemysel, ako aj pre oblasť výživových doplnkov či farmaceutický priemysel.

2017
Enologické semináre

Organizujeme prvé semináre v spolupráci s výrobcami enologických prípravkov fy. Laffort a IOC Champagne.

2016
Partnerstvo s Wine Centrum, s. r. o.

Spoločnosť Wine Centrum sa stáva naším partnerom v oblasti enologického poradenstva

2015
Spolupráca s Gruenewald

Začíname spolupracovať s rakúskou spoločnosťou Gruenewald najmä v sortimente zeleninových koncentrátov a pyré

2014
Parterstvo s E.A.Scheer

V oblasti dodávok rumu vytvárame parterstvo so spoločnosťou E.A.Scheer

2010
Rozšírenie spolupráce - IPRONA

Rozširujeme portfólio o ovocné koncentráty od spoločnosti IPRONA (Taliansko)

2009
Rozšírenie portfólia

Do nášho portfólia pribúdajú produkty ďalších talianských spoločností Silcompa a Roner, ktoré pôsobia v oblasti liehovarníctva a výroby ovocných destilátov

2005
Spolupracujeme so spoločnosťou Vinný dům

Spolupráca so spoločnosťou Vinný dům, ktorá pôsobí v oblasti vinárstva a dodáva enologické prípravky pre vinárov

2004
Spolupráca s BAGNARESE

Rozvíjame partnerstvo s ďalšou talianskou spoločnosťou BAGNARESE vyrábajúcou hroznové koncentráty, mušty a prírodné antokyaníny

2002
Spolupráca s talianskou firmou Bonollo

Začiatok spolupráce s talianskou firmou Bonollo, orientujeme sa na produkty kyselina vínna, vínny destilát a grappa

2001
Spolupráca s Rigest Trading Ltd

postupne začína spolupráca so spoločnosťou Rigest Trading Ltd (Veľká Británia)

2000
Vznik spoločnosti acit

1997
Ing.Peter Michalík C & T

Založenie živnosti Ing.Peter Michalík C & T. Neskôr nadviazanie spolupráce s Aktiva Kaznějov (Česká republika), následné zastúpenie na Slovensku

1984
Pôsobenie v oblasti výskumu

Až do roku 1996 – vývoj technológií fermentačných výrob potravinárskych aditív (najmä organických kyselín a enzýmov)

1983
Ukončenie štúdia

na Slovenskej technickej univerzite, Chemicko-technologcká faktulta, odbor Kvasná chémia a bioinžinierstvo