Liehovarníctvo

V oblasti liehovarníctva ponúkame nasledovné produkty:

  • potravinársky lieh obilný, melasový (Silcompa)
  • vínny destilát, brandy (Distillerie Bonollo)
  • ovocné destiláty (Roner, La Prune Lorraine)
  • rum, tequilla (E&A Scheer)
  • grappa (Distillerie Bonollo)
  • ovocné koncentráty (Iprona) – pre liehovarnícky priemysel máme v ponuke aj “depektinizované” ovocné koncetráty vhodné na priame miešanie s liehom/liehovinou bez tvorby zákalu.

Poznámka: Komodity su dodávané ako bulk (tzn. voľne ložené suroviny), preto je tento tovar určený pre spracovateľov destilátov a výrobcov liehovín.